Os avogados de Francia en liña!


A liberación da débeda: voucher para o reembolso completo - letra Modelo libre


Ten prestou diñeiro para un amigo e el vén para paga-lo de volta na súa totalidade Este importe corresponde ao préstamo que eu acordou a data, reembolsado en pleno deste día Este documento cancela, polo tanto, o recoñecemento de débeda determinado como a data da especificar. Facer e afirmar este dereito Feito no lugar, dataA firma do acredor e o debedor (precedida pola mención 'ler e aprobada') Pensar a redacción deste documento en dúas copias: unha para ti, un para o seu amigo. Préstamos entre particulares están suxeitos ás regras do contrato de préstamo en xeral: compensación de balde, pero tamén a redacción dunha lei e retorno de impostos sobre unha cantidade de.