Os avogados de Francia en liña!


A profesión de avogado: como facer un avogado - O Alumno


A misión de un avogado para representar e defender os seus clientes (empresas, particulares, comunidades) o tribunal de xustiza para facer valer os seus interesesDebe, polo tanto, asesorar e acompañar no manexo dos seus asuntos legais, se son civil ou penal. O cursos para facer un avogado. Cal é o salario dun avogado Cales son as tarefas dun avogado. Todas as respostas ás preguntas que preguntar sobre a profesión de avogado. A súa función é asustado Así como a súa arte do discurso e o seu gusto pola teatralidade. O avogado (profesión) realiza en un negocio de culto, do mesmo xeito como o bombeiro ou o profesor. En xeral, podemos distinguir tres categorías de avogados: negocios avogados, cuxos clientes son empresas do dereito penal, defendendo en particular os presuntos autores de delitos ou faltas de especialistas de asuntos civís (divorcio, herdanza). Pero a maioría dos mozos avogados tocar un pouco de todo e tamén están defendendo ben, para os individuos como para as sociedades. E se a imaxe do home de lei, en vistes negras, defendendo con agresión a viúva e o orfo sempre dá orixe a moitas vocacións, avogados criminal avogados son os que gañan máis problemas das súas vidas - con excepción de algunhas tenors do bar. Por outra banda, nos últimos anos, o dereito de empresa ofrece boas oportunidades. Do mesmo xeito, o dereito da Seguridade social, a lei de pensións, ou o dereito de patentes son nichos moi prometedor. O avogado pode abrir a súa propia empresa, ser un colaborador ou empregado. Neste último caso, que non teñen a condición de profesional liberal e pode ampliar o seu persoal base de clientes. Polo menos un mestre en dereito (pero máis frecuentemente un máster) el pasou o exame de admisión de un dos CRFPA, despois dun ano de preparación en un IEJ (instituto de xudiciais estudos), un compoñente da facultade de dereito. A continuación, el segue meses de formación (cursos, prácticas, proxecto a un profesional), aprobado pola CAPA (certificado de aptitude para a profesión de avogado). Pode, entón, facer o xuramento e solicitar o rexistro dentro dun bar.