Os avogados de Francia en liña!


A responsabilidade dos pais e nais


A responsabilidade dos pais e nais é un vicario particular Así, eles non poden ser exonerado por relativas a evidencia da ausencia de culpa Artigo parágrafo catro do Código civil:"o pai e a nai, mentres que o exercicio de patria potestade, están solidariamente responsable dos danos causados polos seus fillos menores que residen con eles."O neno que vive cos seus paisO Tribunal de Cassação aclarou en que unha decisión de que, en principio, o habitual de residencia do neno é a casa dos pais. En caso de alternancia de custodia, é as dúas casas que están a habitual residencias así, non está establecida unha responsabilidade solidaria. A Asemblea plenaria do Tribunal de Cassação en un xuízo de neu fmai"FULLENWARTH", aclarou que el non era necesario para probar a culpa do neno. En realidade, é simplemente un feito do neno ser a causa do dano.