Apoio: a cantidade e programa de cálculoComo calcular a cantidade de apoio á neno a usar a escala e a reixa do ministerio de Xustiza