Os avogados de Francia en liña!


Arbitraxe do consello da India(CAI)


parece unecapacité de doce de persoas

O Consello de arbitraxe de India (CAI) foi creado no suitede recomendacións do Ministerio de comercio coa indiabaixo a Lei sobre o rexistro de sociedades. Varias outras empresas no sector privado e o sector público intéresséesaux cuestións de comercio e arbitraxe son membros do Consello. O CAI é unha organización sen ánimo de lucro destinada a promotionde o uso de arbitraxe comercial e facilitación deséchanges O CAI: - proporciona ferramentas para a facilitación de arbitragespour calquera tipo de conflito comercio internacional oudomestiques - utiliza os seus bos oficios de conciliación:reclamacións relacionadas co comercio internacional.

non-actuación descontrats.

ou non-conformidade coa arbitraxe de premios - organiza desconférences e programas de formación sobre arbitraxe dansdifférentes partes do territorio indio - levou rechercheset publica literatura sobre arbitraxe. incluíndo un Journald'arbitration trimestral - ofrece información e desconseils a calquera interesado sobre a elaboración de contratscommerciaux e arbitraxe leis. así como sobre a creación deprocédures resolución de conflitos - mantén ligazóns decoopération con arbitraxe de organismos de todo o mundo. Os servizos da IAB están abertos a calquera partido. sen ilsoit ten que ser un membro do Consello O installationscomprennent de audiencia. salas de conferencia.