Os avogados de Francia en liña!


Avogado


Aceptar Toda a información para entender o funcionamento do sistema de Xustiza e saber cando chamar a un avogado. Cando e por que usar un avogado Como e onde buscar a xustiza. O Consello nacional do bar vai axudar a entender O Consello nacional de bares (CNB) é unha institución de utilidade pública con personalidade xurídicaestablecida pola lei n°- dos trinta-primeiro de decembro de. Desde. é a institución que representa a todos os avogados en Francia Recibiu a lei de papeis específicos que rexen a organización da profesión.