Os avogados de Francia en liña!


Celebración do matrimonio


O matrimonio civil é o legal unión de dúas persoas O paso final do procedemento é a celebración do matrimonio, a fin de que o home é, declarou estar"unidas por vínculos de matrimonio" O matrimonio sexa celebrado, en principio, para a mairie de a comuna onde un dos cónxuxes ten o seu domicilio ou residencia establecido para, polo menos, un mesA residencia é o lugar onde o noivo está instalado ou temporalmente, ou periodicamente, de xeito que a casa é o lugar do seu principal establecemento. O cónxuxe pode ter: Bo saber: a lei de modernización da xustiza do século Xxi, o xviii día de novembro en autoriza o alcalde para asignar para a celebración de vodas de calquera edificio municipal, outros que a casa común, situado no territorio do municipio. A celebración do casamento ten lugar a finais de a publicación de os baños, na presenza de ambos os cónxuxes, e de dous a catro testemuñas (ou dous por cónxuxe). A celebración é pública: as portas do concello está aberto, todo o mundo pode asistir á voda.