Os avogados de Francia en liña!


Contrato de compra - en-liña Ticketing Musei en Lamas


O usuario que utiliza o servizo comprométese a cumprir con todos os termos e condicións contidos neste regulamento. O servizo é para a venda en liña títulos de acceso para eventos de espectáculo e entretementoOs títulos de acceso adquirido debe ser eliminado directamente na taquilla do evento, na presentación do recibo enviado a vostede por correo electrónico no que aparecen: o código de identificación da reserva, a identidade do comprador, o tipo de acceso adquiridos. As cantidades debido pode ser pago con tarxeta de crédito pertencen aos circuítos: VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, ou mediante o sistema de pagamento KeyClient para transaccións en liña. Para este tipo de compra, o dereito de retirada NON se destina Unha vez que a transacción é rematada, polo tanto, é imposible para cancelar a compra, ou para obter o reembolso do prezo nominal. De acordo co artigo setembro tparagraphe b) do Decreto lexislativo do vixésimo segundo día de maio: artigos, catro e cinco e un parágrafo do artigo seis (Dereito de retirada) non se aplicará a: (b) contratos para a prestación de servizos relacionados coa aloxamento, transporte, restauración, tempo libre, cando no momento da celebración do contrato, o provedor do servizo comprométese a fornecer estes servizos a unha determinada data ou un período determinado de tempo.