Detención administrativaPode compartir o seu coñecemento a través da mellora-lo de acordo coas recomendacións dos correspondentes proxectos

En Francia, teñen poderes da detención administrativa, como a custodia dos costumes (retención de costumes)

De conformidade coa lei está garantida pola administrativo orde. Detención administrativa permite manter en un lugar pechado, un estranxeiro que é o obxecto de expulsión decisión, pendente a súa retirada forzada