Os avogados de Francia en liña!


Dirección de Asuntos administrativos - Islámico Organización para a Educación, Ciencia e Cultura - ISESCO


A Dirección xeral de Asuntos administrativos é o dispositivo responsable para garantir o bo funcionamento dentro da Dirección xeral de ISESCOa nivel administrativo.

por mobilizar todos os recursos necesarios para iso A Dirección xeral de Asuntos administrativos inclúe as seguintes Divisións:-División de Recursos humanos-División de Servizos administrativos-División de Sede e Conferencias-Relacións públicas División-División de Materiais.

Inventario e Mantemento.