Os avogados de Francia en liña!


É así que, no mercado de traballo, eles permanecen máis representado en menor remunerados e sub-representados en postos de responsabilidade


no mercado de traballoeles permanecen máis representado en menor remunerados e sub-representados en postos de responsabilidade Ademais. os mozos con necesidades específicas en termos de educación son super-representados entre os principios leavers de educación ou formación Anche i giovani con esigenze educativa speciali sono sovrarappresentati tra quanti abbandonano anzitempo o istruzione o formazione.