E — Lei sobre bancosÉ prohibido para o banco de se involucrar na empresa de seguros, excepto para o permitido por esta lei ou as normas e regulamentos

a emisión dun instrumento de débeda que está suxeita ás condicións establecidas na base de consideracións relacionadas coa mortalidade, e que ofrece pagamentos periódicos do emisor