Os avogados de Francia en liña!


En caso de Khalifa Sall: Os avogados da Cidade de Dakar,"esquecidos"


Este xoves, no xuízo de Khalifa Ababacar Sall e Compañeiros Excepto na cidade de Dakar Como se apuntou no seu argumento, á hora de rexeitar a petición de remisión feita polo o consello para a defensa, que"Polo tanto, nós aceptamos a intersección de algúns negociosNo que respecta á solicitude de referencia, a cámara considera inadmisible Avogado do alcalde de Dakar, o Sr Ousseynou Gaye, que continuou a pedir para falar antes de que a decisión de Amadou Baal, foi finalmente escoitou."A cidade de Dakar é unha festa para o proceso. Ten que se preocupar comentarios da cidade de Dakar A historia vai rexistro que ten xulgado sen dar a palabra á cidade de Dakar, Cando se realizou o Código de procedemento penal, a comezos deste xuízo, entendemos que a lei vai ser respectado. Eu pido o funcionario teña en conta que o presidente fixo a decisión de participar, e o rexeitamento da remisión solicitude sen dar a palabra á Cidade de Dakar.