Os avogados de Francia en liña!


Escritura de doazón - Ooreka


Chamamos a doazón dun acto xurídico en vertuduquel o doante fai un agasallo de propiedade de unha propiedade que luiappartient a unha persoa que é o donatário. a interposición de un corporación non estar en relación coa sucesión de unha doazónNo caso de que unha doazón feita polo falecido aos seus herdeiros polo camiño de interposición dunha empresa en que este último está asociado, o informe é debido á sucesión en proporción ao capital que ten. É bo saber: o compromiso de facer unha doazón (o que se chama unha promesa de doazón) tamén debe ser comprobado por un escritura notarial.

Un simple sentenza de divorcio para tal promesa de doazón ten, polo tanto, sen valor legal.