Os avogados de Francia en liña!


Ética - avogados. ser


A diferenza simple"comerciantes de lei"

os avogados son realizadas a unha estrita observancia para unha ética esixentes Os principios fundamentais que rexen a profesión son independenciaa dignidade e o segredo profesional En caso de violación de normas éticas. o avogado está suxeito a sancións disciplinarias que pode variar desde unha zona para unha prohibición (temporal ou definitivo) do exercicio da profesión.