Os avogados de Francia en liña!


Gramática: Isto, iso, o que é


Aprende inglés Gramática: tempos

adxectivos e adverbios

condicional cláusulas.