Os avogados de Francia en liña!


Hipoteca notario Ooreka


Todas as hipotecas debe continuar coa elaboración dunha escritura notarial Súa competencia territorial é recoñecido O notario elabora o final escritura de venda e rexistra a operación para o ficheiro de rexistro de terras. O deber de información e asesoramento do notario non debe ser tomada de ánimo leve En efectoa súa responsabilidade non pode ser utilizada no caso de erros de redacción ou de violación do seu deber do consello.