Os avogados de Francia en liña!


O de dobre nacionalidade - Francia-Diplomatie - Ministerio de europa e de Asuntos exteriores


Segundo relatos dos medios de comunicación local, un individuo armado abriu lume o día quince de marzo nunha mesquita en Christchurch Esta denuncia tomou efecto no quinto día de marzo de Así, a partir desta data, o voluntario adquisición da nacionalidade dun dos Estados partes no presente convenio por un nacional francesa, que xa non provoca unha perda total de nacionalidade francesa. Persoas que perderon a nacionalidade francesa en base a este convenio, pode ser autorizado a re-introduza o francés nacionalidade By the way, Francia non distinguir entre dobre nacionais e outras francés en termos de dereitos e deberes asociados coa cidadanía

Con todo, un francés bi-nacional, moitas veces non pode facer vantaxe da súa nacionalidade francesa antes de que as autoridades de outro Estado, que tamén ten unha nacionalidade, cando el é residentes no seu territorio, bi-nacional, a continuación, ser xeralmente considerado por que o Estado nacional a exclusiva.

A lei n°- de dezaseis de xuño de sobre a inmigración, integración e nacionalidade integrou unha disposición que establece que tras a súa adquisición da nacionalidade francesa por decisión do a autoridade pública ou por declaración, a persoa en cuestión informa a autoridade competente ou o nacionalidades que xa ten, ou as nacionalidades que el mantén ademais do francés, a nacionalidade e o nacionalidades para que el ten a intención de renunciar.