Os avogados de Francia en liña!


O pagamento do salario - Ooreka


Os termos e condicións de pago dos salarios son moi importantes para saber para o emprego para estar na legalidadeO empresario deberá cumprir certas regras cando dupaiement do salario, tales como a periodicidade, o modo de pagamento, destinatario do pagamento. Importante:esta periodicidade de pago só se refire a lesalaire e non se aplica para os premios e gratificacións. Nos casos de pago mediante cheque ou diñeiro, o pagamento do salario debe ser dada para o empregado. Con todo: En caso de litixio, o empregado pode apelar para o consello deprud'men, a fin de obter o pago dos salarios non pagados. Ten un período de anos para facer sademande, a partir de o día en que el tería que êtrepayé En caso de pago de un excedente conxunto parerreur polo empresario para o seu empregado, o empresario peutdemander para pagar. Para facer isto: En caso de litixio, o empresario pode iniciar unha acción legal pourobtenir o reintegro de pagamento indebido.

A acción estprescrite dentro de anos a partir do día oùl'employer entende o erro dos seus camiños.