Os avogados de Francia en liña!


Paternidade: condicións para a obtención dunha Práctica


É suficiente para enviar unha carta rexistrada con aviso de recepción para o seu emprego polo menos un mes antes da data do inicio do saír. A licenza é de lei, o que significa que o empresario non pode rexeitar (a menos que eles non foron notificados dentro do prazo legal)A duración da licenza de paternidade e a casa do neno é de días (fins de semana e festivos incluídos). Este período é estendido para dezaoito días en caso de nacementos múltiples (xemelgos ou trixémino). É importante saber que os días de licenza de paternidade é, ademais de días completos pre-existentes (excluíndo fins de semana e festivos). En contraste coa nai debe observar un período de descanso obrigatorio, o pai non está obrigado a tomar a súa saír. Tamén pode acurtar se quere Se a nai morre durante o parto, o pai ten unha especial deixar para o coidado do neno, para unha duración de semanas desde o nacemento. Debe notificar o seu emprego por correo certificado, e indicar a data de retorno.