Os avogados de Francia en liña!


Poder do avogado - Exemplo, Modelo de Encher-en Word a PDF


O poder do avogado, tamén chamado mandato, é un documento polo cal unha persoa (o principal) nomea outro (o axente) para actuar no seu nomeA persoa que acepta o mandato é para actuar en nome do principal en situacións previsto no proxy. O poder do avogado poderá autorizar o contratista de realizar transaccións diarias, tales como o pago de contas, por exemplo.

Tamén pode permitir que para realizar os actos máis importantes, tales como a sinatura dun contrato de arrendamento de vivenda ou a venda dunha casa ou un coche.

O proxy atopar aquí non é un mandato en caso de incapacidade ou un mandato de protección, que son mandatos sobre os individuos rexido por normas de orde pública. O documento está escrito en diante dos seus ollos como as súas respostas.