Os avogados de Francia en liña!


Poder xudicial, Tribunal de protección do adulto e do neno


O Tribunal de protección do adulto e do neno (anteriormente coñecida como Tribunal gardián ata o.) exercer as competencias que o código de suíza civil atribúe á autoridade a protección dos adultos e nenos, así como a autoridade necesaria para tomar as medidas necesarias para garantir a devolución da propiedadeConsta de: protección do adulto e do neno (anteriormente coñecida como Tribunal gardián ata o.) exercer as competencias que o suízo código civil atribúe ao e do neno, así como a autoridade necesaria para tomar as medidas necesarias para garantir a devolución da propiedade.

Consta de: COPMA: Revisión de tutela de lei sobre o sitio web da Conferencia dos cantóns en materia de protección de menores e adultos Persoa que recibiu o poder e a misión de representar (actuar en nome do seu cliente en un acto xurídico. O poder xudicial é un dos tres poderes do Estado. Separar os poderes do lexislativo (Gran Consello) e executivo (Consello de Estado), que enche a súa misión en plena independencia, que reúne todos os casos responsable da administración de xustiza en Xenebra.