Os avogados de Francia en liña!


Prestacións de desemprego


Se o paro e oSeuCompañeiro son exclusivamente de dotacións e o importe das subvencións do compañeiro non exceda de Estas deducións non poderá levar ao resultado de que a CBI é tributável (importe bruto - retención social) cae por baixo as seguintes cantidades.