Os avogados de Francia en liña!


Ruptura de propiedade, usufruto e núa propiedade


A propiedade dunInmoble

Pode ser dividida entre o usufruto e a núa propiedade dos outros.