Os avogados de Francia en liña!


Simulador de cálculo do cónxuxe apoio - pensión alimenticia - servizo público


Só o xuíz, se é incautados, pode ordenar o importe final da pensión tendo en conta a situación específica dos paisSon tidos en conta os recursos persoais do debedor están suxeitas a tributación e beneficios sociais, coa excepción de aquelas destinadas a mellorar o nivel de vida dos nenos (por exemplo, familia beneficios). Reducida: a residencia de o neno está definido, principalmente, nun dos pais e o tempo de residencia con o outro proxenitor non é menos dun catro tempo de residencia en xeral. Isto pode consistir de un dereito de visita e aloxamento inusual debido á indisponibilidade do pai, ou o dereito de acceso á simple, sen aloxamento, se os pais non teñen aloxamento adecuado ou que tal aloxamento non sería coherente cos mellores intereses do neno Clásico: a residencia está definido, principalmente en un dos pais e o tempo de residencia con o outro proxenitor, que é equivalente a catro tempo de residencia en xeral (ex: un fin de semana en dous e medio de vacacións escolares) Suplente: os nenos residen alternativamente ao domicilio de cada un dos pais. A residencia alternée pode dar orixe a unha contribución para o mantemento e a educación dos nenos cando os pais non chegaron a acordo sobre o reparto de custos relacionados co neno segundo os seus recursos, ou cando un dos pais non pode soportar só a carga financeira da residencia programas. Polo tanto, son tidos en conta todos os nenos cuxas non-residente pai ten o apoio, incluíndo aqueles que non residen con el. A taxa está definido segundo unha táboa de referencia publicadas anualmente polo departamento de xustiza.