Os avogados de Francia en liña!


Subsidiaria - Definición de Dicionario xurídico


que xeralmente ofrece para a xestión

En dereito comercial unha subsidiaria da empresa é unha empresa con cincuenta do capital estaba formado por contribucións feitas por outra empresa chamada a empresa-naiadministración e control. directores ou xestores que foi nomeado Nótese que unha empresa subsidiaria poden ser comúns a dúas ou máis empresas que comparten a cincuenta para o de capital.

o intermediario de unha ou varias persoas

que foi mencionado anteriormente Os consellos de administración e órganos de fiscalización de estas empresas moitas veces teñen a mesma composición. O subsidiaria difire da axencia ou de o 'succursale' que estas empresas non constitúen unha entidade legal separada. pero mera servizos de outsourcing empresa. unha lixeira diferenza no que o sector ten unha importancia económica tan grande como a axencia e que o sector está liderado por un ou máis persoas que teñan xeral competencias de xestión. e no que el ten unha certa cantidade de autonomía financeira.