A casa — Departamento de Interior

Ten a visión as eleccións europeas en maio de, os termos da xestión das listas electorais están cambiando de xaneiro de: o proceso de rexistro de electores será simplificado, a fiabilidade das listas de electores mellora e a tarefa dos concellos é moi reducida. Unha vítima de sexual ou a violencia de xénero, un portal para informar gratuíto, anónimo e dispoñible as horas do vinte e catro é colocado no lugar. A xeneralización do dispositivo de instalación de un bafômetro proba de inmobilizado (EAD) como unha posible alternativa para a suspensión do permiso de conducir. O servizo de estatística do