A súa recepción (Xustificante de Pagamento) — Modelo — Word e PDF

Un recibo é un documento polo cal unha persoa recoñece ter recibido o diñeiro de outra persoa. Así, un recibo pode ser usado pola persoa que pagou, a fin de facer cumprir os seus dereitos (por exemplo: unha garantía, un cambio ou un reembolso). Atención: a recepción non debe ser confundido con unha factura. O proxecto de lei é unha peza contabilidade por que o vendedor ou prestador de servizos deberán informar os seus clientes dos detalles e o prezo dos bens vendidos ou servizos prestados, e esixe o pago. A recepción simplemente asegurarse de que unha persoa recibiu unha