As cinco fases de reestruturación — Para unha mellor calidade de vida no traballo

Algúns eventos (Plan de Copia de seguridade de Emprego, fusión, cambio organizacional, importante, etc) son experimentado polos empregados dunha forma brutal. Os expertos da Cal Social seguir organizacións en toda a reestruturación, facilitando a súa experiencia e utilizando un proceso de avaliación e análise baseada en estudos recentes e publicacións científicas en psicoloxía, xestión e cambio organizacional. Ver a metodoloxía de Cal Social para evitar riscos psicosociais durante unha reestruturación, Aínda que cada situación é única, é posible xerar un modelo en cinco fases polas que as empresas van ir na súa reorganización. Este modelo permite explicar as interaccións entre