Dereito penal

Pode compartir o seu coñecemento a través da mellora (como.) segundo as recomendacións dos correspondentes proxectos. O dereito penal ou dereito penal, é unha rama da lei que determina anti-comportamento social (ofensa), e prevé a reacción da sociedade cara a estes comportamentos, a xustiza penal resposta xeralmente toma a forma dunha frase. O dereito penal trata sobre a relación entre a sociedade e o individuo. Moitas veces é contrastado co dereito civil, que se refire á relación entre dúas persoas xurídicas ou persoas físicas. El articula coas regras de procedemento penal, que establece o marco legal que debe cumprir a