Italia: procedemento de Códigos

Cando deve essere como eu oín chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare intérprete Cando alguén que non sabe italiano ten a aparecer, o tribunal poderá nomear un intérprete Cada intérprete debe, antes de exercer as súas funcións, deberá prestar xuramento ante o xuíz que debe desempeñar fielmente as súas funcións. Cando é necesario proceder ao exame dos documentos que non están escritos en italiano, o xuíz pode nomear un tradutor que xurou un xuramento, de acordo co artigo anterior