O institucional do sitio de París Bar, para os Avogados, e os Individuos

Está presidido polo presidente e o vicepresidente, representantes e portavoces para os avogados parisienses da profesión e dos poderes públicos. O xefe do Consello de Orde composta por corenta e dous avogados elixido, son os garantes da utilidade e misións do Colexio de avogados de París con avogados e os cidadáns. Persoa xurídica de dereito privado e equipamentos con unha misión de servizo público, o Ordre des avocats de París ten a táboa e acompaña os avogados na súa práctica profesional. A Orde dos avogados de París e a CARPA París (Fondo regulamentos pecuniaria avogados) poñer a disposición dos avogados