Solicitude de carta para abrir unha conta bancaria para unha empresa

Máis información de ter creado a súa empresa e que está a falar dunha institución bancaria para depositar os fondos que corresponden ao seu achegas de capital. Ten que solicitar a apertura dunha conta. Nome e apelidos do director nome da empresa para facer n° e rúa nome, Código postal, Cidade, usa o tipo de letra Times New Roman, tamaño. Ten a opción entre dúas formas de ter o seu correo electrónico. Francés (parágrafos aliñados, pero graduada) ou a u.s. (uniforme marxe á esquerda) Utilizamos aquí os dispoñibles para o francés. O seu correo electrónico non debe exceder un recto.