Transacción ordenador

En ciencia da computación, e particularmente en bases de datos, unha transacción, tales como unha reserva, unha compra ou un pagamento é aplicado a través dunha secuencia de operacións que mover a base de datos a un estado anterior á operación para o estado B, posterior e mecanismos utilizados para a obtención de que esta secuencia é tanto atómica, consistente, illada e duradeiro (ÁCIDO). A maioría do sistema de xestión de datos xerárquica datos relacionais mercado, permitir que a xente a facer transaccións atómica, consistente, illada e duradeiro. O concepto de transacción está baseada na noción de sincronización punto (sincronizar