Os avogados de Francia en liña!


Traballo-Desemprego - Seguro-a quebra - Cidadán


Como un traballador autónomo, coidador ou cónxuxe coidador, vostede pode, baixo certas condicións, o dereito á dereita porta de entrada A condición é que a duración total non dépsse non doce meses en toda a súa carreira Se quere obter o dereito de porta de entrada, que debe cumprir todas as condicións enumerados a continuación: Inserir a petición do seu seguro de saúdeEsta solicitude deberá ser presentada na última ata o final do segundo trimestre seguinte a aquel en que o xuízo declarar quebra, o principio de o forzado interrupción ou rescisión. O pagamento para o dereito porta de entrada está aliñado coa pensión mínima para autónomos.

Se se cumpren todas as condicións para obter o premio, ten dereito a unha cantidade mensual de. Unha cantidade en exceso de (euros) se pode ver se se cumpren determinadas condicións estritas.