Os avogados de Francia en liña!


tribunal municipal - English Translation - Linguee


unha discriminatoria e degradante

dado que o autor non era nin menor nin privado da súa capacidade xurídica baixo o Código de proceso civil que a escola ou membros do seu equipo estaban dispostos a dar satisfacción ao discriminatoria solicitudes dos empregados e que non foinon hai razón para a falta de respecto as declaracións do inspector.