Os avogados de Francia en liña!


Unha representación dos intereses dos clientes ante o Tribunal. Intento de resolución de disputas antes do xuízo. Mediación


preparación de documentos e obxeccións

Representación de os intereses dos clientes ante o Tribunal Mediación Nosos avogados teñen adquirido unha experiencia significativa en representación de clientes intereses en tribunais de arbitraxe e tribunais con competencia xeralpor calquera tipo de conflito e en todas as fases do procedemento Os servizos xurídicos previstos inclúen a preparación do dossier para o xuízo. a xestión de probas.

representación ante os tribunais

e calquera servizo destinado a unha eficaz resolución do litixio. co mellor resultado posible para o cliente.