Os avogados de Francia en liña!


A orde de Avogados no Consello de Estado e o Tribunal de Cassação


agrupados na orde de un self-employed profesional

Os avogados na consellospara representar os litigantes antes de que o Consello de Estado e o Tribunal de casación Eles reunir entre cen e e parlamentarios. maxistrados do Tribunal de cassação.

avogados Consello.

os membros do Consello de Estado

a lei profesores e despachos de administración. de seis a sete veces por ano. en o suntuoso Hotel de Beauvais (rue François Miron - París).