Os avogados de Francia en liña!


FINANZAS FACILITADO SEGUIMENTO E APOIO - TARIFA


bilaterais de cooperación e asistencia técnica

Un sector tan innovadores como o do sector agroalimentario require un adecuado apoio para as políticas de investigación e desenvolvemento Asistencia ás administracións públicascentral e autonómico. para internacionais iniciativas institucionais de irmandamento. a través do seguimento continuo (control.

coordinación da xestión de proxectos

seguimento e planificación de actividades) Elaboración de proxectos. controis e controis de calidade e de xestión do fluxo de información con países beneficiarios e a xestión das relacións e interaccións con estruturas implicados no proceso. así como con asesores. que residen nos países beneficiarios dos programas. son algunhas das actividades que os nosos expertos son capaces de ofrecer aos Clientes.